COJI

El C.O.J.I. és una associació que, en el desenvolupament dels seus objectius, cerca la integració social de l’Illa Joventut a l’entitat europea i la sensibilització de la Joventut en l’àmbit de la vida associativa, de la solidaritat, del respecte mutu i de la la ciutadania, així com el desenvolupament de l’esperit més pur del fair play en l’àmbit dels intercanvis esportius D’altra banda, és l’interès del C.O.J.I. fomentar l’esport dins l’illa europea La joventut, com a factor d’integració i cohesió social, afavorir els intercanvis i la col·laboració dinàmica entre les illes que permetin el desenvolupament dels estudis i els projectes de cooperació entre ciutats i regions. Cal subratllar també, transformar els “Jocs de les Illes” en un esdeveniment esportiu amb caràcter internacional, que desenvolupi l’esperit olímpic entre la Joventut, els principis fonamentals del “Joc net” i la capacitat de l’organització de la perfecció tècnica. programa, formació tècnica i la protecció dels esportistes de les regions perifèriques illenques. L’objectiu és contribuir als intercanvis econòmics, tècnics i socials d’aquestes regions així com col·laborar amb els òrgans de gestió de l’esport, en l’àmbit internacional, en la promoció dels ideals olímpics i l’educació, en el respecte per els principis de la pràctica esportiva i per al seu desenvolupament tècnic, tot això contribuint a la difusió dels ideals olímpics i a la preparació dels futurs esportistes insulars per a la seva integració a les seleccions olímpiques