Calvià

El municipi de Calvià, situat a la part oest de l’illa de Mallorca ha estat un territori intensament ocupat pels diferents pobles que l’han habitat al llarg de la història, des de la prehistòria fins als nostres dies.

Més d’un milió de turistes visiten cada any el municipi de Calvià, situat en el sud-oest de Mallorca, atrets per la seva oferta hotelera i complementària i especialment per les nombroses platges que es troben al llarg dels seus 54 km de costa, algunes de les quals han estat reconegudes amb el distintiu de bandera blava. Nombrosos serveis en els quals intervenen diferents agents, públics i privats, i on coexisteixen interessos variats, es desenvolupen en aquest entorn.

Hi ha dos elements que condicionen i defineixen la vida silvestre de Calvià: un és el clima mediterrani de la zona, que condiciona el tipus de vegetació i la vida que s’hi desenvolupa; i un altre és la insularitat, que resulta fonamental per entendre el patrimoni natural del municipi.

Tot i ser, com la resta de Mallorca, un territori condicionat per la insularitat, Calvià és molt ric en espècies de vida silvestre i en especial en endemismes, atesa la variada tipologia de medis que s’hi dóna.